Proces verbal de afișare a rezultatului final al concursului de recrutare organizat în data de 11 mai  2022 pentru ocuparea unei funcții contractual vacantă de execuție pe perioadă determinată

Nr crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctajul obţinut la proba scrisă Punctajul obţinut la interviu Total Rezultatul concursului
1 Nr.10190/20.04.2022 69,33 puncte 87,66 puncte 78,49 puncte ADMIS

Afişat astăzi, 12 mai 2022, ora 1400 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei: Manea Cristina

DESCARCA DOCUMENTUL

Source