Etichetă: Anunțuri concursuri

Anunț concurs 1 post contractual vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată: Gestionar, grad IA, studii medii – În cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat – Birou administrativ, monitorizarea domeniului public

PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ JUDEŢUL SATU MARE ROMÂNIA Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112, 0261-854842 e-mail: [email protected], pagină de internet: www.negresti-oas.ro Nr.2.956/01.02.2024 ANUNȚ Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea unui…

Anunț concurs recrutare prin concurs a două funcții publice de execuție: Inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate Buget Finanțe și Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Achiziții Publice și Proiecte

PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ JUDEŢUL SATU MARE ROMÂNIA Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112, 0261-854842 e-mail: [email protected], pagină de internet: www.negresti-oas.ro Nr.2.408/26.01.2024 ANUNŢ Primăria oraşului Negreşti-Oaş, județul Satu Mare, anunţă ocuparea prin…

Proces verbal de afișare a rezultatului final al concursului de recrutare organizat în data de 14 decembrie 2023 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată

Nr.33.208/22.12.2023 Primăria orașului Negrești-Oaș judeţul Satu Mare Proces verbal de afișare a rezultatului final al concursului de recrutare organizat în data de 14 decembrie 2023 pentru ocuparea unor funcții contractual…

Proces verbal de afișare a rezultatului probei interviu la concursul de recrutare organizat în data 14 decembrie 2023 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată

Nr.crt Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Funcţia contractuală de execuţie pentru care candidează Punctajul final 1. Nr.30.878/04.12.2023 Mecanic mașină nivelat pista, G/M, grad I 90 puncte…

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul  de promovare pentru două funcții  publice de conducere vacante organizat în data de 2 octombrie 2023

Nr.24.404/25.09.2023 PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ JUDEŢUL SATU MARE Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de promovare pentru două funcții publice de conducere vacante organizat…

REZULTAT SOLUȚIONARE CONTESTAȚIE la proba scrisă a concursului de recrutare organizat în data de 22 martie 2023 pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție

Încheiat astăzi, 24.03.2023, cu ocazia soluționării contestației depuse de către candidata identificată cu nr. de dosar 7089/14.03.2023 – contestația nr. 8217/23.03.2023, ora 1245, participantă la concursul de recrutare organizat pentru…

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante organizat în data de 23 martie 2023

Nr.7473/16.03.2023 PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI-OAȘ JUDEŢUL SATU MARE Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante organizat…

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 13 ianuarie 2023 pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție

Nr.304/05.01.2023 PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ JUDEŢUL SATU MARE Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 13 ianuarie 2023 pentru…

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul  de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante organizat în data de 9 ianuarie 2023

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică vacantă de execuție pentru care candidează Compartimentul Serviciul Direcția Rezultatul 1. Nr.31811/22.12.2022 Inspector, clasa I, grad profesional…