Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Final Rezultat
1 Nr.18956/08.08.2022 78 puncte ADMIS
2 Nr.17498/22.07.2022 69 puncte ADMIS

Afişat, azi 22 august 2022, ora  1530  la sediul Primăriei Negrești Oaș  – judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei: Manea Cristina

DESCARCA DOCUMENTUL

Source