Nr.19423/11.08.2022

 PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ JUDEŢUL SATU MARE

 Proces verbal

de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul  de recrutare organizat în data de 22 august 2022  pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică vacantă de execuţie pentru care candidează Compartimentul

Serviciul

Direcția

Rezultatul
1. Nr.17227/19.07.2022 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment ordine publică

Serviciul poliția locală

ADMIS
2. Nr.17498/22.07.2022 Polițist local, clasa I, grad profesional asistent Compartiment circulație

Serviciul Poliția locală

 

ADMIS

3. Nr.18956/08.08.2022 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment ordine publică

Serviciul poliția locală

ADMIS
4. Nr.18963/08.08.2022 Polițist local, clasa I, grad profesional asistent Compartiment circulație

Serviciul Poliția locală

 

ADMIS

Proba sportivă va fi susţinută de candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de către comisia de concurs ca fiind admise. Proba sportivă este eliminatorie şi constă în evaluarea performanţelor fizice.

Această probă se va desfășura  la Stadionul orășenesc, în data de 19 august 2022, ora 900.

Toate probele fizice, se execută numai în ţinuta sportivă adecvată anotimpului şi probei respective şi nu se admit contestaţii.

Afişat, azi  11 august 2022, ora 1600 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș 

Secretarul comisiei:

Manea Cristina – Inspector  RUS

Source