Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul  de recrutare organizat în data de 21 iulie 2022  pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică vacantă de execuţie pentru care candidează Compartimentul

Serviciul

Direcția

Rezultatul
1. Nr.16298/06.07.2022 Inspector, clasa I, grad profesional asistent Serviciul contabilitate, buget, finanțe

Direcția economică

ADMIS

Afişat, azi  13 iulie 2022, ora 1200 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

Secretarul comisiei:

Ciocan Gheorghe – Inspector  RUS

DESCARCA DOCUMENT

Source