Proces verbal de afișare a rezultatului probei  interviu  la concursul de recrutare organizat în data 11 mai 2022  pentru ocuparea unei funcții contractual vacantă de execuție pe perioadă determinată

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Final Rezultat
1 Nr.10190/20.04.2022 87,66  puncte ADMIS

Afişat, azi  12 mai 2022, ora  1000  la sediul Primăriei Negrești Oaș  – judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei: Manea Cristina

DESCARCA DOCUMENTUL

Source