PROCES VERBAL DE AFIȘARE a rezultatului probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 24 iunie  2022 pentru ocuparea  unor funcții contractual vacante de execuție/conducere pe perioadă nedeterminată

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Funcția contractuală pentru care candidează  

Punctaj obținut

 

Rezultat

1 Nr.14402/14.06.2022 Director, S, I 82 puncte ADMIS
2 Nr.14283/10.06.2022 Șef serviciu, I 8 puncte RESPINS
3 Nr.13450/30.05.2022 Inspector, grad I, S 86,25 puncte ADMIS
4 Nr.14194/09.06.2022 Educator puericultor, grad debutant, M 81,5 puncte ADMIS
5 Nr.13588/31.05.2022 Educator puericultor, grad debutant, S 61 puncte ADMIS
6 Nr.13658/02.06.2022 Educator puericultor, grad debutant, S 30 puncte RESPINS
7 Nr.13685/02.06.2022 Îngrijitor copii, grad debutant 81 puncte ADMIS
8 Nr.14081/08.06.2022 Îngrijitor copii, grad debutant 60 puncte ADMIS
9 Nr.13755/03.06.2022 Îngrijitor copii, grad debutant 58,5 puncte ADMIS
10 Nr.13783/03.06.2022 Îngrijitor copii, grad debutant 53,5 puncte ADMIS
11 Nr.14126/08.06.2022 Îngrijitor copii, grad debutant 43 puncte RESPINS
12 Nr.13453/30.05.2022 Îngrijitor copii, grad debutant 24,5 puncte RESPINS
13 Nr.14113/08.06.2022 Îngrijitor copii, grad debutant 12 puncte RESPINS
14 Nr.14004/07.06.2022 Îngrijitor copii, grad debutant 9 puncte RESPINS
15 Nr.13398/30.05.2022 Îngrijitor copii, grad debutant 9 puncte RESPINS
16 Nr.13996/07.06.2022 Îngrijitor copii, grad debutant 4 puncte RESPINS
17 Nr.14383/14.06.2022 Șef serviciu, I ABSENT NU ESTE CAZUL
18 Nr.14405/14.06.2022 Șef serviciu, I ABSENT NU ETSE CAZUL
19 Nr.14503/14.06.2022 Inspector, grad I, S ABSENT NU ESTE CAZUL

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 28 iunie 2022 ora 1300, la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 31 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Afişat astăzi, 27 iunie 2022, ora 1100  la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

Manea Cristina

DESCARCA DOCUMENTUL

Source