Nr.304/05.01.2023

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ

JUDEŢUL SATU MARE

  

Proces verbal

de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul  de recrutare organizat în data de 13 ianuarie 2023 pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică vacantă de execuţie pentru care candidează Compartimentul

Serviciul

Direcția

Rezultatul
1. Nr.30732/13.12.2022 Polițist local, clasa I, grad profesional asistent Compartiment ordine publică

Serviciul Poliția locală

 

ADMIS

Proba sportivă va fi susţinută de candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de către comisia de concurs ca fiind admise. Proba sportivă este eliminatorie şi constă în evaluarea performanţelor fizice.

Această probă se va desfășura  la Stadionul orășenesc, în data de 13 ianuarie 2023, ora 900.

Toate probele fizice, se execută numai în ţinuta sportivă adecvată anotimpului şi probei respective şi nu se admit contestaţii.

Afişat, azi  5 ianuarie 2023, ora 1400 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

 Secretarul comisiei:

Manea Cristina – Inspector  RUS

Source