Nr.11479/06.05.2022

 Primăria orașului Negrești Oaș

judeţul Satu Mare

 Proces verbal de afișare a rezultatului final al concursului de promovare pentru funcția publică de conducere de director executiv – Direcția Economică organizat

în data de 6 mai 2022

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut la proba scrisă Punctajul obţinut la interviu Total Rezultatul concursului
1 Dănuța Ștefania Veronica 90,90 puncte 93,10 puncte 184 puncte ADMIS

Afişat astăzi,  6 mai 2022, ora 1600 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

Manea Cristina

Vezi documentul aici

Source