Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Final Rezultat
1 Nr.16298/06.07.2022 87,33  puncte ADMIS

Afişat, azi  22 iulie 2022, ora  1000  la sediul Primăriei Negrești Oaș  – judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

Ciocan Gheorghe

DESCARCA DOCUMENTUL

Source