Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Final Rezultat
1. Nr.18956/08.08.2022 80,83 puncte ADMIS
2. Nr.17498/22.07.2022 55,07 puncte ADMIS

La solicitarea candidaților, după aflarea rezultatului la proba scrisă şi declaraţia că nu intenţionează să conteste nota obţinută, cu acordul membrilor comisie, proba interviului se va desfăşura astăzi, 22 august  2022, ora 1400.

Afişat astăzi, 22 august 2022, ora 1300  la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

DESCARCA DOCUMENTUL

           

Source