Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Final Rezultat
1. Nr.12033/12.05.2022       80,75  puncte ADMIS

La solicitarea candidatului, după aflarea rezultatului la proba scrisă şi declaraţia că nu intenţionează să conteste nota obţinută, cu acordul membrilor comisie, proba interviului se va desfăşura astăzi, 6 iunie  2022, ora 1330.

Afişat astăzi, 6 iunie 2022, ora 1300  la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

 DESCARCA DOCUMENTUL

Source