Nr.11451/06.05.2022

 

Primăria orașului Negrești Oaș

judeţul Satu Mare

 Proces verbal de afișare a rezultatului probei  interviu   la concursul de promovare în funcția publică de conducere de director executiv – Direcția economică

Nr. crt. Nume şi prenume candidat

Funcția publică pentru care candidează

Punctajul

obţinut

Rezultatul

final

1 Dănuța Ștefania Veronica Director executiv – Direcția economică 93,10 puncte  

ADMIS

Afişat, azi  6 mai 2022, ora  1530  la sediul Primăriei Negrești Oaș  – judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:   Manea Cristina

Descarcă documentul

Source