Nr.11433/06.05.2022

 

Primăria orașului Negrești Oaș

judeţul Satu Mare

 PROCES VERBAL DE AFIȘARE

a rezultatului probei scrise la concursul organizat în data de 6 mai 2022 pentru promovarea în funcția publică de conducere de director executiv – Direcția economică

Nr. crt. Nume şi prenume candidat

Punctajul

obţinut

Rezultatul

final

1 Dănuța Ștefania Veronica 90,90 puncte ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 6 mai 2022 ora 1430, la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

La solicitarea candidatei, după aflarea rezultatului la proba scrisă şi declaraţia că nu intenţionează să conteste nota obţinută, cu acordul membrilor comisie, proba interviului se va desfăşura astăzi, 6 mai 2022, la ora 1430.

Afişat astăzi, 6 mai 2022, ora 1400  la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

  Secretarul comisiei:

   Manea Cristina

Descarcă documentul 

Source