PROCES VERBAL DE AFIȘARE a rezultatului probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 11 mai 2022 pentru ocuparea  unei funcții contractual vacante de execuție pe perioadă determinată

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Final Rezultat
1. Nr.10190/20.04.2022 69,33  puncte ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 11 mai 2022 ora 1430, la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

La solicitarea candidatei, după aflarea rezultatului la proba scrisă şi declaraţia că nu intenţionează să conteste nota obţinută, cu acordul membrilor comisie, proba interviului se va desfăşura astăzi, 11 mai 2022, ora 1430.

Afişat astăzi, 11 mai 2022, ora 1330 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei: Manea Cristina

DESCARCA ANUNTUL

Source