Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Final Rezultat
1. Nr.16298/06.07.2022 60,67  puncte ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 21 iulie 2022 ora 1430, la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

La solicitarea candidatei, după aflarea rezultatului la proba scrisă şi declaraţia că nu intenţionează să conteste nota obţinută, cu acordul membrilor comisie, proba interviului se va desfăşura astăzi, 21 iulie 2022, ora 1430.

Afişat astăzi, 21 iulie 2022, ora 1330 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

 Ciocan Gheorghe

DESCARCA DOCUMENTUL

Source