Etichetă: 2023

nr. 111/23.11.2023 privind aprobarea valorii de vânzare a spațiului medical C1-U2, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                HOTĂRÂREA nr. 111/23.11.2023 privind aprobarea valorii Source

nr. 109/23.11.2023      privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA nr. 109/23.11.2023      privind Source

nr.105/24.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ-  ,,Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, construire imprejmuire si racordare la sistemul energetic national” a terenului in suprafata de 15700 mp, Tarnaveni, jud. Mures, str. Pacii, F.N.

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA nr.105/24.10.2023 privind aprobarea Planului Source

nr.  104/24.10.2023 privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.90/2023     

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL                                                    HOTĂRÂREA nr.  104/24.10.2023 privind completarea Hotararii Source

nr. 102/24.10.2023 privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului ”Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania Aquaserv SA prin utilizarea resurselor regenerabile de energie solară” a  terenurilor/bunurilor imobile aparținând Uzinei de apă și a Stației de epurare situate în Municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA nr. 102/24.10.2023 privind aprobarea Source

nr. 101/24.10.2023 privind aprobarea schimbului de locuințe în blocul ANL  situat în Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 101/24.10.2023 privind aprobarea schimbului de Source

nr. 100/24.10.2023 privind aprobarea  creditelor de angajament  aferente proiectului„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitalea școlilor din municipiul Târnăveni” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024

R O M Â N I A                   JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 100/24.10.2023 privind aprobarea  creditelor Source

nr. 99/24.10.2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitalea scolilor din municipiul Tarnaveni”

ROMANIA                                                                        JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 99/24.10.2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru Source

nr. 96/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 43/26.03.2020, modificată prin HCL nr. 70/30.07.2020, pentru obiectivul de investiții:” REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN TÂRNĂVENI”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 96/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 43/26.03.2020, Source

nr. 94/24.10.2023 privind modificarea HCL nr.79/27.08.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, modificata prin HCL nr.53/31.03.2022 si actualizata prin HCL nr.104/07.09.2022,pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”

ROMANIA                                                                                                                         JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL      HOTĂRÂREA nr. 94/24.10.2023 privind modificarea HCL nr.79/27.08.2020 de aprobare a proiectului Source

nr. 93/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 33/05.03.2020, modificată prin HCL nr. 78/27.08.2020, actualizat prin HCL nr. 54/07.04.2022 si HCL nr.105/07.09.2022 pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE ŞI MODERNIZARE COLEGIU TEHNIC TÂRNĂVENI”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 93/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 33/05.03.2020, Source