Nr. crt.

Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctajul

obţinut la proba scrisă

Punctajul obținut la proba interviu  

Total

 

Rezultatul

final

1 Nr.18956/08.08.2022 80,83 puncte 78 puncte 158,83 puncte ADMIS
2 Nr.17498/22.07.2022 55,07 puncte 69 puncte 124,07 puncte ADMIS

Afişat astăzi,  23 august 2022, ora 1000 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.  

Secretarul comisiei: Manea Cristina

DESCARCA DOCUMENTUL

Source