Month: January 2023

Modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și / sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia

Primarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia sa inregistreze sesizarile scrise, primite de la proprietarii culturilor agricole, silvice si animalelor domestice, cu…