Lună: ianuarie 2023

Modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și / sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia

Primarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia sa inregistreze sesizarile scrise, primite de la proprietarii culturilor agricole, silvice si animalelor domestice, cu privire la prezenta in apropierea sau in interiorul culturilor agricole…

nr. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea   vânzării prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical înscris în CF 53879-C1-U2, a cotei părți din părțile comune înscrise în CF 53879-C1-U3 și terenul  aferent acestora, aparținând imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 9/31.01.2023 privind aprobarea   vânzării prin Source

nr. 8 din 31.01.2023 privind însușirea propunerii de concesionare, aprobarea necesității și oportunității elaborării unui studiu de oportunitate și stabilirea redevenței pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 8/31.01.2023 privind însușirea propunerii de Source

nr. 6 din 31.01.2023 privind menţinerea, înanul 2023, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni,la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2022

 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr.6 /31.01.2023 privind menţinerea, înanul 2023, a salariilor pentru funcțiile publice și Source

nr. 4/31.01.2023   privind aprobarea creditelor de angajament în vederea implementării proiectului  ”Achiziții autobuze electrice pentru operare sistem de transport public în municipiul Târnăveni și zona urbană funcțională” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 4/31.01.2023   privind aprobarea creditelor de Source

nr. 3/31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru Municipiul Târnăveni”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 3/31.01.2023 privind aprobarea creditelor Source

nr. 2 din /31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în municipiul Târnăveni, județul Mureș”, finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în perioada 2023-2028

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 2 din /31.01.2023 privind Source