Etichetă: Ultimele știri

Proiectul „REACT 360 – ROMA Empowerment and Action 360 degrees” – desemnat câștigător în cadrul apelului “Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene

Ca urmare a anunțului privind Apelului “Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, publicat pe site-ul www.adjud.ro , în urma evaluării proiectelor transmise către Primăria…

ANUNŢ DE INTENȚIE În cadrul Apelului deschis de propuneri de proiecte ”Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor”, Runda a 2-a din cadrul Programului de “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

ANUNŢ DE INTENȚIE În conformitate cu următoarele prevederi: Articolul 8.15 din Regulamentul Financiar SEE/Norvegian 2014-2021, precum și prevederile cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017, aplicabilă entităților publice din…

ANUNȚ – DEZBATERE PUBLICĂ ”PUZ – Atragere în intravilan teren pentru construire hală reciclare, sortare și depozitate deșeuri nepericuloase, sediu administrativ, împrejmuire, extravilan municipiul Adjud, T66, P440 – Adjud, Vrancea

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planuluirilor de amenajare…