?Primăria Municipiului Adjud, în calitate de autoritate contractantă, anunță inițierea procedurii de achiziție publică prin licitație a serviciilor de proiectare tehnică și execuție a lucrărilor de reabilitare și modernizare a campusului Colegiului Tehnic ”Gheorghe Balș” din municipiu!
?Finanțat cu fonduri europene – prin POR 2014 – 2020, axa 10.2 – valoarea estimată a contractului ”Servicii de proiectare faza PT, PAC, PAD, POE, DE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor, inclusiv montaj echipamente tehnico-funcționale aferente proiectului ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul Tehnic ”Gheorghe Balș” din Municipiul Adjud, județul Vrancea” este de 9.326.594 lei fără TVA (echivalentul a cca. 1.900.000 euro fără TVA).
?Întreaga documentație aferentă anunțului de licitație poate fi descărcată de pe siteul SEAP, număr anunț SCN1081087/18.02.2020. Anunțul simplificat de participare este atașat și prezentului material informativ.
ℹTermenul limită de depunere a ofertelor este 23.02.2020.
‼Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii școlare de învățământ tehnologic și profesional din municipiul Adjud și vizează următoarele lucrări:
✅Reabilitarea termică, energetică, schimarea acoperișului, echiparea funcțională cu panouri solare și dotarea corespunzătoare a spațiilor de învățământ conform destinațiilor (săli de clasă/cabinete/laboratoare) – Corp C1/Clădire spații învățământ;
✅Consolidarea structurii, reabilitarea acoperișului și a finisajelor, reabilitarea termică și energetică, echiparea funcțională cu panouri solare și dotarea camerelor de cazare cu mobilier – Corp C2/Spații de cazare;
✅Consolidarea structurii, reabilitarea acoperișului și a finisajelor, reabilitarea termică și energetică, echiparea funcțională cu panouri solare, dotarea spațiilor de învățământ (ateliere) conform destinațiilor și dotarea camerelor de cazare cu mobilier – Corp C5/Clădire spații de cazare (se modifică destinația actuală în spații mixte);
✅Execuție infrastructură, structură, închideri și finisaje, instalații termice, electrice și sanitare – Corp C8/Clădire nouă/Sală de sport.
✅Desființarea clădirii ”Magazie”.
ℹTermenul de finalizare a lucrărilor este 30.10.2022.
?Documentația de solicitare a finanțării proiectului a fost depusă de către administrația locală la Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice în anul 2018. Contractul de finanțare a fost semnat în 30.10.2020.

Source