Vă aducem la cunoștință că se interzice arderea resturilor vegetale și a vegetației uscate fără respectarea legislației în vigoare în acest domeniu (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului; Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor), încălcare sancționabilă cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice.

Conform art. 94 lit. n din O.U.G. nr. 195/2005: „nu se ard miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență”.

Vă reamintim că există un protocol încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență prin care în cazul producerii unor incendii pe terenurile agricole, APIA verifică la fața locului veridicitatea informației, dacă utilizatorul terenului este înregistrat la APIA, dacă acesta a anunțat incendiul la Poliție sau ISU precum și dacă, în caz excepțional există o aprobare pentru respectiva ardere. Dacă rezultatele controlului preliminar indică vina fermierului se dispune efectuarea unui control asupra întregii ferme. Atunci când depune cererea de plată fermierul ia la cunoștință sub semnătură că trebuie să respecte bunele condiții agricole și de mediu, dintre care și acelea că nu este permisă arderea de miriștilor și a resturilor vegetale pe terenuri arabile și nici arderea vegetației pajiștilor permanente. APIA verifică anual respectarea tuturor condițiilor la un eșantion de fermieri dispus la nivel central. Dacă Serviciul de Control Teren prin inspectoratul aflat la fața locului, constată nerespectarea acestor condiții, fermierul este penalizat; penalizarea este graduală putând merge până la excluderea de la plată a respectivului fermier.

– supravegheați activitatea de distrugere prin foc a resturilor menajere, furajere sau a vegetației uscate din grădini și curți;

– nu aprindeți deșeurile menajere pe timp de vânt;

– nu amplasați gunoaiele ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea șurilor, adăposturilor pentru animale și furajelor;

– nu utilizați în locuințe sau anexe gospodărești lumânări, făclii, lămpi de iluminat sau de gătit cu petrol fără a lua măsuri de prevenire a incendiilor;

– nu depozitați cenușa cu jeratic nestins în locuri necorespunzătoare în apropierea magaziilor, șurilor, furajelor;

– nu folosiți afumători improvizate în magazii, poduri, etc.;

Arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007. Fac excepție cazurile când arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se face în cadrul gospodăriei cetățenești.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens.

Apeluri de urgență: tel. 112; Primăria municipiului Adjud – tel. 0237/641.908

BIROUL PROTECŢIE CIVILĂ ŞI P.S.I. din cadrul Primăriei Municipiului Adjud

Source