În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30.11.20 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de Informare și Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism,

ANUNȚĂM:

Pe data de 01.03.2021, ora 11:00, Primăria Municipiului Adjud, împreună cu beneficiarii SC BEST PONDS BUCHAREST SRL și proiectantul SC GLOBAL PROIECT SRL, organizează o ședință de dezbatere publică privind inițierea de elaborare plan urbanistic zonale privind intenția de inițiere Consultare asupra propunerilor preliminare de elaborare – Plan Urbanistic Zonal – PENTRU CONSTRUIRE CHERHANA ȘI RESTAURANT în municipiul Adjud, T67, P452, CF 55333, suprafața de 41218mp, amplasament extravilan Adjud, județul Vrancea.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: cetățeni ai municipiului Adjud, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți a mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate.

Persoanele interesate se pot înscrie în vederea luării cuvântului în cadrul dezbaterii publice sau pot trimite obiecții la adresa de e-mail [email protected] sau direct la Registratura Primăriei Municipiului Adjud.

Modalitatea privind desfășurarea dezbaterii publice va fi prezentată participanților la începutul dezbaterii.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică.

Timpul alocat luării cuvântului: 5 minute pentru fiecare participant.

Fiecare participant, după intrarea în sala de dezbatere, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. 10, lit. b din Legea 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă la proiectul de act normativ în discuție.

Source