În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind  aprobarea  Regulamentului de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism

Anunțăm:

Pe data de  8.02.2021 ora 1100, Primăria Municipiului Adjud împreună cu  beneficiarii SC AGROCUB SRL prin reprezentant Croitoru Răzvan  Ștefan  organizează o ședință de dezbatere publică privind consultarea și informarea publicului asupra intenției de elaborare privind – etapa I –„Plan Urbanistic Zonal – „Atragere în intravilan teren în intravilan în vederea amplasării Stație fixă de sortare cu spălare și concasare ” situat în extravilan municipiul Adjud, T 622, P 6125/1, nr. cadastral 57741, județ Vrancea .

Documentația de urbanism – planșa cu Intenția de elaborare a PUZ-lui aferentă poate fi consultată la: sediul Primăriei Municipiului Adjud la adresa strada Stadionului nr. 2, telefon 0237641908 și la sediul firmei Cabinet Individual de Arhitectură arh. Florin Mândru telefon 0744600352, cu sediu din Focșani, în perioada 13.01.2021-6.02.2021 și transmiterea propunerilor și observațiilor se poate face la registratura Primăriei Municipiului Adjud până pe 6.02.2021.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: cetățeni ai municipiului Adjud, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți ai mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate.

Persoanele interesate se pot înscrie în vederea luării cuvântului în cadrul dezbaterii publice la adresa de e-mail : [email protected] sau direct la Registratura Primăriei Municipiului Adjud.

Modalitatea privind desfășurarea dezbaterii publice va fi prezentată participanților la începutul dezbaterii.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. Timpul alocat luării cuvântului: 5 minute pentru fiecare participant.

Fiecare participant, după intrarea în sala de dezbatere, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.

Potrivit prevederilor art.7, alin.(10), lit.b din Legea nr.52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă la proiectul de act normativ în discuție.

Source