SC Agrocub SA anunță publicul interesat privind consultarea asupra propunerilor preliminare de elaborare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – ATRAGERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMPLASĂRII STAȚIE FIXĂ DE SORTARE CU SPĂLARE ȘI CONCASARE propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Adjud, T125/1, P622, județul Vrancea.

Publicul interesat poate transmite observații și propuneri asupra documentelor expuse/disponibile la sediul autorității locale – Primăria Municipiului Adjud, județul Vrancea, zilnic, până la data de 01.05.2021.

Observațiile și propunerile pot fi transmise în scris, la adresa [email protected], sau direct la Registratura Generală a instituției, str. Stadionului nr. 2.

Persoană de contact: Mirea Mircea, referent de specialitate B.A.A.U.

Telefon: 0237/641908.


Source