Primăria Adjud inițiază un program amplu de reabilitare și eficientizare energetică a blocurilor construite în municipiu până în anul 2005!

Programul presupune lucrări de izolare termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor, a ușilor exterioare, închiderea balcoanelor cu tâmplărie tip termopan, termo-hidroizolarea acoperișurilor sau a terasei (în cazul existenței șarpantei) și lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

După reabilitare, costurile de întreținere a locuințelor vor scădea cu cel puțin 30%!

Pentru includerea în etapa I/2021 a programului de reabilitare, facem un apel către  președinții asociațiilor de proprietari să întocmească în timp util  documentația necesară și să o depună la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 până cel târziu pe data de 15.02.2021.

Dosarul de solicitare a înscrierii blocului în care locuiți în programul de reabilitare va conține:

  1. Solicitarea de înscriere în program;
  2. Hotărârea de înscriere în program adoptată în adunarea generală a proprietarilor cu acordul majorității acestora, însoțită de tabelul nominal din care să rezulte acordul scris al acestora.
  3. Un exemplar al contractului de mandat semnat și ștampilat de către asociația de proprietari;
  4. Lista proprietarilor din imobil.

INFO: Modelul tuturor documentelor necesare, cu excepția Hotărârii asociației, inclusiv în format editabil, le regăsiți la finalul prezentului material informativ!

Finanțarea lucrărilor de anvelopare se asigură astfel:

  1. 60% de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate
  2. 40% de la bugetul local și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari.

ATENȚIE! Cota de contribuție a asociației de proprietari nu poate fi mai mică de 10% din valoarea executării lucrărilor și va fi achitată în rate, după finalizarea lucrărilor de anvelopare!

Persoană de contact – Vartolomei Iuliana, inspector superior în cadrul Primăriei Municipiului Adjud, telefon 0237641908, interior 216.

Source