Etichetă: Anunțuri concursuri

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de promovare în funcția publică specifică de conducere de arhitect șef organizat în data de 1 iulie 2021

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de promovare în funcția publică specifică de conducere de arhitect șef organizat în data de 1 iulie 2021…

PROCES VERBAL privind rezultatele finale la concursul organizat în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei pentru proiectul Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în orașul Negrești-Oaș cod SMIS 2014+:135735

Nr. crt. Nume/Prenume Postul pentru candidează Rezultat selecție dosare Rezultat competențe lingvistice Rezultat proba interviu Rezultat concurs 1 Bu Arabela-Liana Manager proiect ADMIS 50 puncte 93 puncte ADMIS 2 Stancu…

Rezultatul probei de selectie a dosarelor din cadrul procedurii de recrutare si selectie pentru proiectul “Dezvoltarea serviciilor de educatie ante prescolara in orasul Negresti-Oas”, SMIS 135735

PROCES VERBAL privind rezultatul probei de selecție a dosarelor – verificarea eligibilității dosarelor – din cadrul procedurii de recrutare și selecție pentru posturi înființate în afara organigramei pentru proiectul Dezvoltarea…

Anunț de recrutare și selecție personal pentru posturi înființate în afara organigramei – Proiect POCU „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în orașul Negrești-Oaș” Cod SMIS 2014+: 135735

Anunț de recrutare și selecție personal pentru posturi înființate în afara organigramei – Proiect POCU „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în orașul Negrești-Oaș” Cod SMIS 2014+: 135735 Primăria orașului Negrești-Oaș…

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat în data de 10 februarie 2021 pentru ocuparea funcției contractual vacante de execuție de arhivar, grad I

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din HG nr. 286/2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi…