În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din HG nr. 286/2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Funcțiile contractuale:

1.Administrator, grad I, S

2.Asistent medical, grad debutant, PL – 2 posturi

3.Muncitor calificat, grad I, G/M

4.Femeie de serviciu, grad I, G/M

5.Bucătar, grad I, G/M

6.Ajutor bucătar, grad I, G/M

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Rezultatul selecției Motivul respingerii
1. Nr.21695/24.09.2021 ADMIS  
2. Nr.21807/27.09.2021 ADMIS  
3. Nr.21605/23.09.2021 ADMIS  
4. Nr.21910/28.09.2021 ADMIS  
5. Nr.21924/28.09.2021 ADMIS  
6. Nr.22008/29.09.2021 ADMIS  
7. Nr.22049/29.09.2021 ADMIS  
8. Nr.22327/01.10.2021 ADMIS  
9. Nr.22379/04.10.2021 ADMIS  
10. Nr.22409/04.10.2021 ADMIS  
11. Nr.22419/04.10.2021 ADMIS  
12. Nr.22421/04.10.2021 ADMIS  
13. Nr.22422/04.10.2021 ADMIS  
14. Nr.22488/05.10.2021 RESPINS -nu face dovada îndeplinirii condiției de studii absolvite si a vechimii in munca
15. Nr.22510/05.10.2021 ADMIS  
16. Nr.22571/05.10.2021 ADMIS  
17. Nr.22600/06.10.2021 ADMIS  
18. Nr.22603/06.10.2021 ADMIS  
19. Nr.22609/06.10.2021 ADMIS  
20. Nr.22622/06.10.2021 RESPINS -nu face dovada îndeplinirii condiției de studii absolvite
21. Nr.22663/06.10.2021 ADMIS  

Contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la afișare, la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Candidații înscriși și declarați ADMIS se vor prezenta la proba scrisă a concursului de recrutare în data de 18.10.2021, ora 09:30 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Afişat, azi  08.10..2021, ora 1500 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

 

Secretarul comisiei:

Manea Cristina  – Inspector  RUS

DESCARCA DOCUMENTUL

Source