Proces verbal de afișare a rezultatului probei  interviu   la concursul de recrutare organizat în data de 5 iulie 2021  pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție pe perioadă determinată

Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj Final Rezultat
1 Bodea Ioan-Dănuț 84,66  puncte ADMIS

Afişat, azi  5 iulie 2021, ora  1600  la sediul Primăriei Negrești Oaș  – judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

  Manea Cristina

DESCARCA DOCUMENTUL

Source