Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de promovare în funcția publică specifică de conducere de arhitect șef organizat în data de 1 iulie 2021

Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia specifică vacantă de conducere pentru care candidează Compartimentul

Serviciul

Direcția

Rezultatul
1. Mihoc Ancuța Monica Arhitect șef Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu ADMIS

Afişat, azi  22 iunie 2021, ora 1200 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

Secretarul comisiei:

Manea Cristina RUS– Inspector  

DESCARCA DOCUMENTUL

Source