Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs de promovare în grad profesional pentru 11 funcții publice de execuție, după cum urmează:

Din cadrul Direcției Economice:

 • Inspector, clasa I, grad asistent – din cadul Compartimentului urmărire încasări și executare silită – Serviciul venituri și taxe locale și executări silite
 • Consilier juridic, clasa I, grad asistent – din cadul Compartimentului urmărire încasări și executare silită – Serviciul venituri și taxe locale și executări silite

Din cadrul Serviciului Poliția Locală:

 • Polițist local – inspector, clasa I, grad asistent – din cadrul Compartimentului construcții și protecția mediului
 • Polițist local – inspector, clasa I, grad principal – din cadrul Compartimentului construcții și protecția mediului
 • Polițist local – inspector, clasa I, grad asistent – din cadrul Compartimentului comercial, afișaj stradal și evidența persoanei

Din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu

 • Inspector, clasa I, grad principal – din cadrul Compartimentului urbanism
 • Inspector, clasa I, grad asistent – din cadrul Compartimentului patrimoniu și fond locativ
 • Consilier, clasa I, grad asistent – din cadrul Compartimentului comercial

Din cadrul Compartimente în Subordinea Secretarului:

 • Consilier, clasa I, grad principal – din cadrul Compartimentului informare și relații publice – Birou informare și relații publice

Din cadrul Structuri în Subordinea Consiliului Local:

 • Inspector, clasa I, grad principal – din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor
 • Inspector, clasa I, grad principal – din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

Concursul va avea loc la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, astfel:

proba scrisă, în data de 14 iulie 2021, ora 1000

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției, în perioada 11 iunie – 30 iunie 2021, inclusiv.

Condițiile de participare sunt:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează
 • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:

 • formularul de înscriere
 • adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani
 • adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public.

                                                       

          PRIMAR,                                                                SECRETAR GENERAL UAT,

AURELIA FEDORCA                                                                    CIONCA IOAN

DOCUMENTE ATASATE

    

Source