Primăria oraşului Negreşti Oaş, județul Satu Mare, anunţă ocuparea prin concurs a unei funcții publice vacante de execuție pe perioadă determinată, post cu o durată a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, respectiv:

  • În cadrul Direcției Economice, Serviciul venituri și taxe locale și executări silite, Compartiment urmărire încasări și executare silită
  • Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment încasări

Concursul va avea loc în data de 12 noiembrie 2021, ora 10 –  proba scrisă la sediul instituției.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

Selecția dosarelor de înscriere

Proba scrisă

Interviul.

     Condițiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ pentru a putea participa la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție sunt cele prevăzute de art.465 și 468, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează:

– Inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcția economică, Serviciul venituri și taxe locale și executări silite, Compartiment urmărire încasări și executare silită

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice/administrație publică
  • condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – grad profesional superior: 7 ani

   Dosarele de concurs se depun în 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 12.10  – 01.11. 2021

  • dosarele de concurs se depun la registratura instituției, Primăria orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, tel: 0261/854845, int.128, fax: 0261/854845, e-mail: [email protected], persoana de contact: Manea Cristina – inspector – Compartiment resurse umane și salarizare;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Negreşti Oaş, str.Victoriei, nr.95-97 – Compartiment resurse umane și salarizare, tel.0261/854845, email:[email protected], persoană de contact: Manea Cristina–inspector resurse umane și salarizare.

PRIMAR AURELIA FEDORCA

DOCUMENTE ATASATE

Source