Incheiat astazi 12.10.2021, de catre Comisia de solutionare a contestatiei, dupa sustinerea probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor functii contractuale vacante de executie.

          Comisia de solutionare a contestatiilor stabilita prin dispozitia nr. 226/14.09.2021, a primit pentru solutionare contestatia doamnei Sima Claudia Ramona, inregistrata sub nr. 22932/11.10.2021, in termenul de 24 de ore de la afisarea rezultatului, care exprima nemultumirea privind punctajul acordat la proba scrisa.

          Comisia analizand lucrarea la proba scrisa, a constatat neintemeiata contestatia, in temeiul prevederilor art. 34 din H 286/2011.

          Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situatii:

  1. b) punctajele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa.

          In urma reanalizarii lucrari scrise, candidata Sima Claudia Ramona a obtinut punctajul – 37,5 puncte, comisia respingand contestatia.

 Afisat astazi 12.10.2021, ora 9,30 la sediul Primariei Negresti Oas.

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR,

– presedinte – Barbu Edit

– membru – Silaghi Liliana

– membru – Pop Alina

Secretar comisie – Ciocan Gheorghe

DESCARCA DOCUMENTUL

Source