Proces verbal de afișare a rezultatului final al concursului de recrutare organizat în data de 23 iunie 2021 pentru ocuparea unei funcții contractual vacante de execuție

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut la proba scrisă Punctajul obţinut la interviu Total Rezultatul concursului
1 POP MIHAELA MONICA 90 puncte 81,66 puncte 85,83 puncte ADMIS

Afişat astăzi,  24 iunie  2021, ora 1000 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

 Ciocan Gheorghe

DESCARCA DOCUMENTUL

Source