În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Casa de cultură, regulament aprobat prin Dispoziția primarului nr.38/2021, secretariatul comisiei de concurs de proiecte pentru  managementul Casa de Cultură, constituită conform Dispoziției primarului nr.55/04.03.2021, cu respectarea prevederilor OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură coroborat cu prevederile Ordinului nr.2799/2015 – modificate și completate la zi, comunică rezultatul etapei II:

Nr.crt. Cod identificare proiect Numele și prenumele candidatului Nota obținută Rezultatul etapei II
1 PM NO 1 Volșik Ancuța 9,63 ADMIS

Membrii secretariatului comisiei de concurs:

  1. Manea Cristina – Compartiment RUS – reprezentant compartiment resurse umane;
  2. Tamașoschi Vlăduț – Compartiment juridic – reprezentant compartiment juridic;
  3. Big Daniela – Birou plăți – reprezentant compartiment economic.

DESCARCA DOCUMENTUL 

Source