Nr. crt. Nume şi prenume candidat

Punctajul

obţinut

Rezultatul

final

1 Bodea Ioan – Dănuț 71,58 puncte ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 5 iulie 2021 ora 1330, la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Afişat astăzi, 5 iulie 2021, ora 1300  la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

  Secretarul comisiei: Manea Cristina

DESCARCA DOCUMENTUL

Source