Proces verbal de afișare a rezultatului probei  interviu la concursul de recrutare organizat în data de 23 iunie  2021 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante

Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj Final Rezultat
1 POP MIHAELA MONICA 81,66 puncte ADMIS

Afişat, azi  24 iunie 2021, ora  0900  la sediul Primăriei Negrești Oaș  – judeţul Satu Mare.

 Secretarul comisiei:

 Ciocan Gheorghe

DESCARCA DOCUMENTUL

Source