PROCES VERBAL privind rezultatul probei de selecție a dosarelor – verificarea eligibilității dosarelor – din cadrul procedurii de recrutare și selecție pentru posturi înființate în afara organigramei pentru proiectul Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în orașul Negrești-Oaș cod SMIS 2014+:135735

Comisia de concurs constituită prin Dispoziția primarului nr.48/2021, s-a întrunit azi 08.03.2021, ora 13:00 și a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei pentru implementarea proiectului Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în orașul Negrești-Oaș cod SMIS 2014+:135735.

Au fost respectate prevederile legale cu privire la organizarea și desfășurarea

concursului, cu respectarea legislației în vigoare precum și cu respectarea prevederilor

PO-119 – procedură privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării

posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte

finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Comisia de concurs a verificat documentele din dosarele înregistrate pentru participarea la concurs și a decis:

1. Bu Arabela – Manager proiect  – ADMIS

2.Chiorean Ruxandra Octavia -Psiholog/consilier ADMIS

3. Stancu Ana – Psiholog/consilier ADMIS

4. Tuns Roxana-Simona – Psiholog/consilier ADMIS

5. Pocenuc Maria – Asistent social ADMIS

6. Cuteanu Cerasel- Ovidiu – Expert comunicare formare GT – ADMIS

7. Gavra Aurelian Octaviu- Expert comunicare formare GT -ADMIS

8. Paduraru Giorgiana Anca- Expert comunicare formare GT – ADMIS

9. Cionca Bianca Laurentia – Expert mediere- ADMIS

10. Dogeanu Laura Daniela – Psiholog/ consilier – RESPINS – Nu face dovada experientei de minim 2 ani in domeniu psihologiei; nu face dovada experientei ca membru in echipa de implementare de proiecte cu finanțate UE.

11. Rus Florin – Psiholog/ consilier – RESPINS –  Nu face dovada experientei de minim 2 ani in domeniul psihologiei; nu face dovada experiential ca membru in echipa de implementare proiecte cu finanțate UE. 

Presedinte: Manea Cristina – inspector

Membru: Pop Roxana – consilier

Membru: Tamasoschi Vladut – consilier juridical

Secretar: Ciocan Gheorghe – inspector 

Source