Proces verbal de afișare a rezultatului probei  interviu  la concursul de recrutare organizat în data de 10 februarie 2021 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante

Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj Final Rezultat
1 Radu Ligia Mirela 81,66 puncte ADMIS

Afişat, azi  12 februarie 2021, ora  1300  la sediul Primăriei Negrești Oaș  – judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

 Manea Cristina

DESCARCA ANUNTUL 

Source