Proces verbal de afișare a rezultatului final al concursului de recrutare organizat în data de 5 iulie 2021 pentru ocuparea a două funcții contractual vacante de execuție pe perioadă determinată

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut la proba scrisă Punctajul obţinut la interviu Total Rezultatul concursului
1 Bodea Ioan-Dănuț 71,58 puncte    84,66 puncte  78,12  puncte ADMIS

Afişat astăzi,  6 iulie 2021, ora 1000 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare. 

Secretarul comisiei:

   Manea Cristina

DESCARCA DOCUMENTUL

Source