Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție,  posturi în regim contractual pe perioadă determinată – cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011 (*actualizată*), respectiv:

În cadrul Direcției Achiziții Publice, Planificare Strategică și Proiecte cu Finanțare Europeană – Serviciul implementare proiecte:

  1. inspector, grad II, S
  2. consilier, grad II, S

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 (*actualizată*) – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

-pentru inspector, grad II, S

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de studii inginerie civilă

– condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – grad profesional II: 1 an

-pentru consilier, grad II, S

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești

– condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – grad profesional II: 1 an

Probele pentru concurs sunt:

  • Selecția dosarelor
  • Proba scrisă
  • Proba interviu,

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 5 iulie 2021, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negrești Oaș, str.Victoriei, nr.95-97.
  • Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 7 iulie 2021, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negrești Oaș, str.Victoriei, nr.95-97.

Conform prevederilor art.19 din HG  nr.286/2011, modificată și completată, dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul instituției, respectiv 9 iunie – 23 iunie 2021.

Date contact și informații suplimentare: insp.R.U.S. Manea Cristina – tel.0261/854845, int.128.

PRIMAR 

AURELIA FEDORCA

DOCUMENTE ATASATE

Source