Nr.

crt.

Nume/Prenume Postul pentru candidează Rezultat selecție dosare Rezultat competențe lingvistice Rezultat proba interviu Rezultat concurs
1 Bu Arabela-Liana Manager proiect ADMIS 50 puncte 93 puncte ADMIS
2 Stancu Ana Psiholog/consilier ADMIS 50 puncte 89,33 puncte ADMIS
3 Cionca Bianca- Laurenția Expert mediere ADMIS 49 puncte 84 puncte ADMIS
4 Chiorean Ruxandra-Octavia Psiholog/consilier ADMIS 40 puncte 82,5 puncte ADMIS
5 Pocenuc Maria Asistent social ADMIS 50 puncte 81 puncte ADMIS
6 Gavra Aurelian-Octaviu Expert comunicare/GT/formare ADMIS 45 puncte 77,33 puncte ADMIS
7 Tuns Roxana-Simona Psiholog/consilier ADMIS 37 puncte 60,33 puncte RESPINS
8 Cuteanu Cerasel-Ovidiu Expert comunicare/GT/formare ADMIS 48 puncte ABSENT RESPINS
9 Păduraru Giorgiana-Anca Expert comunicare/GT/formare ADMIS ABSENT ABSENT RESPINS
10 Dogeanu Laura-Daniela Psiholog/consilier RESPINS     RESPINS
11 Rus Florin Psiholog/consilier RESPINS     RESPINS

Președinte: Manea Cristina – inspector

Membru: Pop Roxana – consilier

Membru: Tamașoschi Vlăduț – consilier juridic

Secretar: Ciocan Gheorghe – inspector

DESCARCA DOCUMENTUL 

Source