Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție,  post în regim contractual pe perioadă nedeterminată – cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011 (*actualizată*), respectiv:

În cadrul Direcției Asistență Socială, Compartiment asistență socială:

  1. Psiholog, grad I, studii superioare

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 (*actualizată*) – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie
  • vechime în specialitate – minim 5 ani

Probele pentru concurs sunt:

  • Selecția dosarelor
  • Proba scrisă
  • Proba interviu,

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 5 mai 2021, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negrești Oaș, str.Victoriei, nr.95-97.
  • Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 7 mai 2021, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negrești Oaș, str.Victoriei, nr.95-97.

Conform prevederilor art.19 din HG  nr.286/2011, modificată și completată, dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul instituției, respectiv 08.04-21.04.2021.

Date contact și informații suplimentare: insp.R.U.S. Manea Cristina – tel.0261/854845, int.128.

PRIMAR

AURELIA FEDORCA

DOCUMWENTE ATASATE

Source