Etichetă: Evidența hotărârilor consiliului local

H O T Ă R Â R E A Nr. 64 din 19.09.2023 privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului de investiții: Proiect tip „Construire bazin de înot didactic și agrement în comuna Periam, sat Periam, judeţul Timiş”

HCL nr.64 din 19.09.2023 The post H O T Ă R Â R E A Nr. 64 din 19.09.2023 privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului de investiții: Proiect…

H O T Ă R Â R E A Nr. 19 din 14.03.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe în comuna Periam, județul Timiș” și participarea U.A.T. Periam în cadrul proiectului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 15 – Educație

HCL nr.19 din 14.03.2023 The post H O T Ă R Â R E A Nr. 19 din 14.03.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale…

H O T Ă R Â R E A Nr. 17 din 23.02.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (M.M.S.S.) și U.A.T. Comuna Periam, Județul Timiș, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, cod MySmis 130963

HCL nr.17 din 23.02.2023 The post H O T Ă R Â R E A Nr. 17 din 23.02.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității…

H O T Ă R Â R E A Nr. 11 din 02.02.2023 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam pe anul 2023 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2023

HCL nr.11 din 02.02.2023 The post H O T Ă R Â R E A Nr. 11 din 02.02.2023 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Serviciului Public de…

H O T Ă R Â R E A Nr. 90 din 09.12.2022 privind participarea Comunei Periam la implementarea proiectului din Investiția I.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură

HCL nr.90 din 09.12.2022 The post H O T Ă R Â R E A Nr. 90 din 09.12.2022 privind participarea Comunei Periam la implementarea proiectului din Investiția I.4 „Implementarea…

HOTĂRÂREA Nr. 89 din 29.11.2022 privind aprobarea proiectului „Sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizând energie geotermală, în localitatea Periam, Jud. Timiș” și a indicatorilor tehnico-economici asociați acestuia

HCL nr.89 din 29.11.2022 The post HOTĂRÂREA Nr. 89 din 29.11.2022 privind aprobarea proiectului „Sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizând energie geotermală, în localitatea Periam, Jud. Timiș”…

HOTĂRÂREA Nr. 88 din 29.11.2022 privind aprobarea proiectului „Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice și a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș” și a indicatorilor tehnico-economici asociați acestuia

HCL nr.88 din 29.11.2022 The post HOTĂRÂREA Nr. 88 din 29.11.2022 privind aprobarea proiectului „Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice și a iluminatului public…

H O T Ă R Â R E A Nr. 86 din 24.11.2022 privind constatarea apartenenței imobilului înscris în C.F. nr. 403734 Periam având nr. Top: 2602/b/2/2/1, la domeniul public al Comunei Periam, precum şi radierea dreptului de servitute de trecere înscris în favoarea numitei Remmel Stela

HCL nr.86 din 24.11.2022 The post H O T Ă R Â R E A Nr. 86 din 24.11.2022 privind constatarea apartenenței imobilului înscris în C.F. nr. 403734 Periam având…

HOTĂRÂREA Nr. 74 din data de 14.10.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Periam – Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local – etapa a II-a”

HCL nr.74 din 14.10.2022 The post HOTĂRÂREA Nr. 74 din data de 14.10.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice…