Tag: Evidența hotărârilor consiliului local

H O T Ă R Â R E A Nr. 19 din 14.03.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe în comuna Periam, județul Timiș” și participarea U.A.T. Periam în cadrul proiectului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 15 – Educație

HCL nr.19 din 14.03.2023 The post H O T Ă R Â R E A Nr. 19 din 14.03.2023 privind…

HOTĂRÂREA Nr. 88 din 29.11.2022 privind aprobarea proiectului „Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice și a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș” și a indicatorilor tehnico-economici asociați acestuia

HCL nr.88 din 29.11.2022 The post HOTĂRÂREA Nr. 88 din 29.11.2022 privind aprobarea proiectului „Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile…

HOTĂRÂREA Nr. 74 din data de 14.10.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Periam – Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local – etapa a II-a”

HCL nr.74 din 14.10.2022 The post HOTĂRÂREA Nr. 74 din data de 14.10.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a…