HCL nr.19 din 14.03.2023

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 19 din 14.03.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe în comuna Periam, județul Timiș” și participarea U.A.T. Periam în cadrul proiectului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 15 – Educație appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source