HCL nr.98 din 20.12.2022

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 98 din 20.12.2022 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023 appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source