HCL nr.10 din 02.02.2023

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 10 din 02.02.2023 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam pe anul 2023 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2023 appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source