Lună: iulie 2023

Parte desenată – intenția de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Viticulturii, nr. 2, CF/NC 46528, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA STAR BETON TOP S.R.L.

Parte desenată – intenția de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Viticulturii, nr. 2, CF/NC 46528, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA STAR BETON TOP…

Anunt informare public privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Viticulturii, nr. 2, CF/NC 46528, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA STAR BETON TOP S.R.L.

Anunt informare public privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Viticulturii, nr. 2, CF/NC 46528, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA STAR BETON…

Convocarea Consiliului Local al Comunei Corbeanca pentru data de 01.08.2023, ora 12.00, în ședință extraordinară în sala de curs nr. 4 din cadrul școlii Corbeanca, jud. Ilfov, având următoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI), 2. Proiect de hotărâre privind înființarea de trasee turistice / expres în regiunea București-Ilfov și emiterea de licențe de traseu pentru trasee turistice / expres.

Source