HCL nr.17 din 23.02.2023

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 17 din 23.02.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (M.M.S.S.) și U.A.T. Comuna Periam, Județul Timiș, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, cod MySmis 130963 appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source