HCL nr.80 din 21.11.2022

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 80 din 21.11.2022 privind aprobarea proiectului „Înființarea unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Periam” și implementarea acestuia appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source